מיטת קוסמטיקה מפוארת עם מדף רשת/ מיטת קוסמטיקה מפוארת ללא ידיות וכרית / מיטת קוסמטיקה מהודרת / מיטת קוסמטיקה חשמלית 4 מנועים/ מיטת קוסמטיקה חשמלית / מיטת קוסמטיקה חשמלית חד/תלת מנועית / מיטת קוסמטיקה הידראולית 3 חלקים / מיטה עם רגלים מפוצלות / מיטת קוסמטיקה מינימלית / מוצרי נייר נלווים