שיקום העור מנזקי הזמן, התחדשות תאים, גוון עור אחיד וחיוני