סדרה הפועלת לאיזון העור לטיהור, למניעת היווצרות פצעים.