הסדרה פועלת בעוצמות שונות באמצעות ריכוזים שונים בין החומצות